HÍREK

Szakkör a kispesti zsidó temetőben

A magyar zsidó múltra mára már csak kevés számú tárgyi örökség emlékeztet, ezek egyike a temető. A korábbi épületek (zsinagóga, iskola, maceszsütöde, kórház, családi ház) mostanra sok esetben más funkciót látnak el (könyvtár, művelődési ház), rosszabb esetben megsemmisültek. Ezért is fontos, hogy közös kulturális örökségünk részeként tekintsünk a temetőkre.

A Magyar zsidó kultúra szakkör egyik fontos célja, hogy emlékezzünk arra az időszakra, amikor az együttélés problémamentes volt, amikor zsidók és nem zsidók együtt járultak hozzá Magyarország fejlődéséhez és kulturális, gazdasági sikereihez. A másik pedig annak tudatosítása, hogy a holokauszt magyar tragédia, ami után minden értelemben szegényebb lett az ország, és ez a hiány mindig érződni fog. Annak ami megtörtént, nem lett volna szabad megtörténnie, és soha többé nem szabad, hogy megtörténjen.

A mai Magyarország területén 1600 zsidó temetőről tudunk, a szakkör tagjaival a kollégiumhoz legközelebbiben voltunk, a kispesti zsidó temetőben. A foglalkozás megtartásában nagy segítséget jelentettek számomra a Centropa Alapítvány tanárképzései, ahol részletesen esett szó a temetők pedagógiai célú felhasználásáról.

A kispesti zsidó temető 15 percnyire van a kollégiumunktól, a 20. században temetkeztek ide, lévén, hogy Kispest településnek nincsen évszázados múltja, mert 1871. június 11-től létezik önálló kisközségként. Az áprilisi szakkör helyszíne közel van a Budapest Honvéd FC stadionjához, nem messze Puskás Ferenc és Bozsik József egykori házaihoz, ahol felnőttek.

A sírkertbe belépve rögtön a holokauszt emlékműnél találtuk szembe magunkat. A kollégisták itt kaptak tájékoztatást a zsidó temető látogatásának szabályairól (férfiak csak fedett fővel léphetnek be, tilos az étkezés), a zsidó és keresztény teremtő azonosságairól és különbségeiről, és a sírokra és az emlékműre elhelyezett kövekről. Ezek után a feliratokat és szimbólumokat kellett keresniük. Miután sikeresen megtalálták, beszéltem a szimbólumok jelentéséről: a menóra (jeruzsálemi szentélyben használt arany gyertyatartó), Kohaniták keze (papi áldás), kancsó (Léviták törzse), szomorúfűz (a halál egyik metaforája), Dávid-csillag (a legelterjedtebb zsidó szimbólum).

A diákok így választ kaptak arra a teljesen jogos kérdésre, hogy miért egy temetőben tartjuk a heti alkalmat, a tanáruk pedig nagyon örült, hogy megint valami fontosat és újat adott át a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Magyar zsidó kultúra szakkör tagjainak.

A szakköri foglalkozást a holokauszt emlékműnél készült csoportképpel zártuk.

Schütz Edit
szakkörvezető tanár

Budapest, 2023. 04. 20.