HÍREK

A mélyben

2020. január 6-án ismét színházban jártak a 4K diákjai, az idei tanévben már ötödik alkalommal. Az Örkény Színházban Makszim Gorkij A mélyben (Éjjeli menedékhely) cím? m?vét tekintettük meg Ascher Tamás rendezésében.

A történetben különböz? társadalmi rétegekb?l lecsúszott egyének életét ismerhetjük meg, akik egy alagsori helyiségben összezárva töltik mindennapjaikat. Sokféle ember lakik itt: tolvaj, lakatos, prostituált, piaci derelyeárus, b?rsapka készít?, börtönviselt egykori postai alkalmazott, alkoholista, szerencsejátékos, cipész, teherhordó. A szerepl?k egykori élete és sorsuk alakulása rövid párbeszédeken és hosszú monológokon keresztül tárul a néz?k elé: a m? cselekménye egyhangú, nagyrészt a szerepl?k jellemrajzából áll. A dráma f? motívumai és témái, amik állandóan felbukkannak a darabban: igazság, szabadság, munka, emberség, „semmi”, becsület.

A pince lakóinak életébe új színt hoz Luka személye, aki zarándoknak, átutazónak titulálja magát. Luka érdekl?d?, kérdez, beleszól a beszélgetésekbe, tanácsokat ad, mindenr?l van véleménye, mindenr?l eszébe jut egy történet. „Szeretném megérteni az ember m?ködését…/…Az emberek egyre csak azt keresik, csak azt akarják megtudni, hogyan lehetne jobb. Az isten adjon nekik türelmet hozzá!... „

A vándor megjelenésével és tanácsaival a pince lakóinak is felcsillan egy más élet reménye, de Luka távozásával ezek az álmok is szertefoszlanak, legtöbbjük már megszokta ezt a lusta létet, a társadalmi kirekesztés pedig csak súlyosbítja a helyzetet. „Ami volt, elmúlt. Minden lekopott. Maradt a nagy semmi.”

A kiváló színészi játéknak köszönhet?en maradandó élménnyel gazdagodtunk.

Nagy Attila Bence
kollégiumi nevel?tanár

2020. január 15.