HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS ÉTKEZÉSI REND VÁLTOZÁSÁRÓL

A kollégiumunkban étkezési szolgáltatást biztosító Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (ÉSZGSZ) vezetője részéről december végén azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a szervezet 2024. évi költségvetési keretszámai miatt jelentős megtakarítási lépésekre kényszülnek. Ennek részeként megszűnik az intézményi étkezési ügyintézők feladatköre.
 
A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy 2024. január 1-től munkatársunk, Tóth Lászlóné megbízása megszűnik, a feladatait az ÉSZGSZ központja veszi át. Kérjük, hogy a továbbiakban az étkezéssel kapcsolatos ügyintézést az alábbi levélben található elérhetőségeken keresztül intézzék.
 
 
2023. december 31.                                                                               
 
Nagy Tamás
igazgató