HÍREK

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”

 Így szól a már-már szállóigévé vált mondás, mely a híres környezetvédelmi aktivistától, David Browertől származik. Brower mindig igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy a természeti értékeink kizsákmányolása nem fenntartható, az elkövetkező generációk érdekeit is figyelembe kell venni. Sajnos azonban nem mindenki ennyire előrelátó.

Az ember hatással van a környezetére a mindennapi tevékenységei során, bár ez sokszor nem is tudatosul bennünk. Ahhoz, hogy bolygónk élhető legyen, tudatosan kell törekednünk a fenntarthatóságra. 

Ehhez azonban megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznünk, és meg kell tanulnunk a környezetünkkel harmóniában élni. Földünk véges erőforrásait hatékonyan kell alkalmaznunk, a nem megújuló helyett a megújuló erőforrásokat kell kiaknáznunk. 

Különösen igaz ez a felnövekvő generációkra, hiszen az egyre sürgetőbb környezeti problémák miatt nekik már egészen fiatal kortól át kell adnunk a természet szeretetét, tiszteletét és fontosságát – ők azok, akik már egészen kiskortól tehetnek a bolygóért és környezetünkért.

A legújabb tapasztalatok szerint erre az egyik leghatékonyabb eszköz az érzékenyítő környezeti nevelés. Ez a módszer az élőlények és természeti rendszerek megismertetése által segít felismerni a fiatalok felelősségét a környezeti problémák kialakulásában, de ugyanúgy tisztázza a szerepüket a helyzet megoldásában is.

A Magyar Természetvédők Szövetsége az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének megbízásából éghajlatvédelemmel kapcsolatos interaktív szemléletformáló foglalkozásokat szervez 7-12. osztályos diákok számára, így jutottak el hozzánk is 2022. november 9-én. A játékos foglalkozás a diákok mindennapjain keresztül mutatja be az éghajlatváltozás témakörét, a főbb éghajlatváltozással kapcsolatos Európai Uniós törekvéseket, kihívásokat, és praktikus tanácsokat ad a környezettudatosabb mindennapok megvalósítására iskolán belül és kívül.

A 90 perces foglalkozás három, egymásra épülő tematikus elemből állt. Az úgynevezett „Limonádé kvíz” során a játékos, és néha tréfás kvízkérdések megdöbbentő és érdekes információkkal vezették rá diákjainkat a környezetkárosító helyzetekre (pl. „Mennyi vizet használunk fel a papírgyártás során?”), egyúttal egyéni szintű megelőzési lehetőségeket is felvázoltak a hallgatóság számára (pl. „Lakóhelyeden milyen egyszerű és kézenfekvő módjai vannak a zöldhulladék hasznosításának?”).

Az ezt követő, és az előző kvízre szorosan ráépülő interaktív előadás arra tanított meg minket, miképp töltsünk el egy napot környezettudatosan. Az előadásban egy átlagos napon haladtunk végig, a tanulók itt praktikus tanácsokat kaptak mindennapi szokásaikkal kapcsolatban (pl. „Hogyan és hol vásárolj környezettudatosan? Mire van valóban szükséged, és mit felesleges megvenned?”), miközben megismerkedhettek az éghajlatvédelem mérséklésére szánt Európai Uniós törekvésekkel is.

A foglalkozás végére egy izgalmas, és „átmozgató” szituációs feladat maradt, természetesen ez is a környezetvédelemhez szorosan kötődő témában fogant.

Alaphelyzetként vegyünk egy lakóközösséget és egy utcarészletet, ahol egy igen kellemetlen eset történik: az egyik tulaj luxusautójára ráesik egy méretes, letört faág, mire a károsult az utcában lévő „összes felesleges fa” kivágására agitál.

Az itt élőknek (fodrásztól az orvoson át a polgármesteren keresztül az unokái jövőjét szem előtt tartó nyugdíjas bácsiig) különféle reakciói vannak a kialakult helyzetre (a tanulók előzetesen már húztak egy-egy szituációs kártyát). Az ennek okán kiinduló érdekviták, érvek és ellenérvek szövevénye igen érdekes helyzeteket produkált, végül pedig a középutas megoldást megtalálva (csak a beteg, korhadt és veszélyes fákat vágják ki a környezetvédők és a polgármester hozzájárulásával) kompromisszum születik.

A diákok tökéletesen megértették a rájuk bízott feladatot, és játszották el a megformált személyt, melyért a foglalkozást tartó előadó is köszönetet mondott.

Mi pedig neki köszönjük a tartalmas és színvonalas délutánt, mely talán ismét közelebb hozott minket a környezettudatos gondolkodáshoz és cselekvéshez.

Megyeri László