HÍREK

Rómeó és Júlia a Nemzeti Színházban

November 17-én újra a Nemzeti Színház felé vettük az irányt, ezúttal a Rómeó és Júlia c. előadást tekintettük meg.

Vidnyászky Attila rendezése a pandémia alatt született, így érdekes hasonlóság mutatkozik a darabbeli pestisjárvány és a próbafolyamat alatt megtapasztalt korlátozások között, máshogyan hangzik a két szerelmes sorsát eldöntő körülmény:

,,De minthogy azt hitték a városőrök,
Hogy mind a ketten oly helyen forogtunk,
Hol döghalál és fertőzet lakik,
Ajtónk lezárták és mi ottrekedtünk.
Így Mantovába el sem érkezénk.”

A rendezőre jellemző, a jelek sűrítésén és egyidejűségén alapuló egyedi formanyelv itt is megmutatkozott: sokszor hallunk zenét a dikció alatt, a szereplők egy térben, de külön cselekményben mozognak, és mozog a díszlet is, ami a Globe Színházra emlékeztetve egy térbe vonja össze a két ellenséges család történetét. A díszleten Shakespeare mondattöredékei olvashatók, a rozsdás vaslemez mögött világítanak, ahogy a kereszt is.

Az előadást nagyon jó helyről néztük, a kollégisták figyelemmel követték a hosszú, de a figyelmet végig fenntartó előadást, aminek bár mindenki ismeri a végkifejletét, a cselekmény más részletei is előtérbe kerültek.

Schütz Edit
kollégiumi nevelőtanár