HÍREK

Bajnokcsapat

Kr.e. 295. március 10-én vívta Publius Decius Mus consul dönt? csatáját a samnisok és a gallok ellen Sentinumnál. A mintegy 38.000 f?t számláló római sereg 4 legioval állt ki a szamniták és gallok egyesített seregével szemben, és gy?zelmével eldöntötte a III. samnis háború sorsát…
Történelem.
2020. március 10-én a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 3 (+1) = 4 f?s csapatával dönt? csatáját vívja - „Az I. világháború és a Párizs környéki békék, különös tekintettel Trianonra” témakörben - a BEKK történelmi vetélked?jén. Szintén történelem. 

A tavalyi IV. helyezés után Róma (ööö, pardon, a 4K) idén úgy küldte harcba cohorsait, hogy most nyerni kell! Nem is tehetett mást, mert így döntött az SPQR. smiley

A viccet félre téve, számunkra már akkor eld?lt a „csata” sorsa, amikor megtudtuk, hogy a maximális 150-b?l 148 pontot értünk el az els? fordulóban! Mert ezen a csapaton bizony már ekkor érezni lehetett, hogy benne van a pakliban a gy?zelem is.  

A téma nem könny?, de nehéz. S?t, súlyos. Ad absurdum: minden háború az. A maga dics?ségével és nyomorával, gy?zelmével és borzalmaival együtt. Csak nekünk még Trianon is ott van. És így - tudjuk jól, már száz hosszú éve - még nehezebb…

A centenárium adta  tehát a témát, a BEKK pedig a feladatokat, amit a mieink szinte csont nélkül oldottak meg, és (majdnem) végig uraltuk is a harcmez?t. (Volt itt két hadtöri szakkörös is kérem.) ?k, akik - rengeteg más iskolai és egyéb feladataik mellett - szakirodalmat olvastak, forrást elemeztek, és még a buszon is kénytelenek voltak engem hallgatni a ’18-as nyári offenzíváról az olasz fronton. Doberdo, Isonzo, Tirol. És Piave. És Asiago. És Przemysl és Gorlice, és Limanowa és Bruszilov-offenzíva. Utóbbi sok magyar baka szibériai „wellness” éveinek szomorú megtestesít?je…

És nekem személyes kötöttségem a „Nagy Háború” kapcsán, merthogy dédnagyapám, aki a K. u. K. 101-eseknél, a parolijuk után „sárgarigóknak” csúfolt/becézett gyalogezrednél szolgált, s Galíciaföldön kapott a „muszkától” majdnem halálos dum-dum golyó sebesülést. Apámnak, gyerekként, mindig meg kellett taposnia az öreg derekát szántás el?tt, akkor jobban ment neki a munka. És bizony emlékszem az id?s veteránokra, akiket még általános iskolásként éppen „elértem”, és faggattam, hogy meséljenek a történtekr?l.. De rég volt ez is.. Mégis itt él és kísért az emléke.. A befejezetlen múlt töredékeként, vállainkra és álmainkra nehezedve minduntalan..

Pontosan 18.00-kor elkezd?dött a verseny, mint ahogy 1914. július 28-án este is, amikor a Temes monitor elkezdte l?ni Belgrádot. A dönt?be jutott öt kollégiumi csapatból végül négy érkezett meg kezdésre. El?ször sorszám szerint minden csapat el?adta ppt-vel meger?sített kisel?adását az 1920. június 4-éhez köthet? eseményekr?l. Bencének, aki profi módon összeállította a korabeli újságot, és Józsinak köszönhet?en, aki viszont mindezt profi módon prezentálta, ebben igen fontos szerepe volt. Olyan jól sikerült ennek a feladatnak a megoldása, hogy a végén nem gy?ztek minket dicsérni a szervez?k. Detti és Kíra is derekasan kivette a részét a sokféle feladat megoldásából. A teljesség igénye nélkül: mozaik-kép összerakása, felismerése és ismertetése, évszámok-események párosítása, keresztrejtvény, források felismerése és személyekhez kötése, események elemzése-bemutatása és végül az elmaradhatatlan énekeltetés. Az utolsó feladat a „Kimegyek a doberdói harctérre…” kezdet? katonanóta felismerése, majd karaoke- szer? eléneklése volt. Ezt a feladatot minden csapat sikerrel abszolválta, még ha az elején nehezen is akart elindulni a közös éneklés.

A legvégs? és legnehezebb feladat mégis talán a zs?rinek jutott, mert ki kellett hirdetniük az igen szoros végeredményt: fél pont különbséggel els? helyezést ért el a Kisfaludy Kollégium „Gorlicei áttör?k” csapata, második a házigazda BEKK csapata.

Nagy volt az öröm részünkr?l, f?leg amikor a díjazás mellé járó gyönyör?, díszkötéses Wass Albert könyveket átvehették diákjaink. Azt hiszem, ez telitalálat volt a szervez?k részér?l, akiknek ezúton is nagyon szépen köszönjük a vetélked? megszervezését és lebonyolítását!

Utoljára pedig - de nem utolsó sorban - a kisfaludys tanulóinknak jár a dicséret és köszönet, hogy képviselték kollégiumunkat!

A csapat tagjai:
     
Kis Bernadett
     
Kiss Kíra
     
Rakonczay Bence
     
Skutovics József     


Megyeri László
kollégiumi tanár

2020. március 20.